Skydda div verksamhet mot cyberhot

Managed Detection and Response

Har din verksamhet förmågan att identifiera hot i realtid?
Pattern

Organiserad Cyberbrottslighet ökar i samhället

Många av dagens cyberattacker slutar i utpressning och dataförlust; många raderar till och med hela IT-funktioner. Att framgångsrikt upptäcka och reagera på ett intrång i tid kräver omfattande erfarenhet, verklig insikt, stor förståelse för din organisation och mycket anpassningsbara lösningar.

Säkerhetsfunktioner för att framgångsrikt hantera intrång

Vi har utvecklat toppmoderna övervakningslösningar för att effektivt upptäcka, förebygga och hantera intrång. Våra tjänster bygger på verkliga insikter, expertis inom hotinformation och unik erfarenhet av att hantera de mest omfattande och komplexa incidentutredningarna.


Våra tjänster och lösningar är flexibla och enkla att anpassa till din organisations behov och tekniska plattformar. Eftersom våra tekniska lösningar är utformade för att optimera synlighet, upptäckt och förmågan att agera omedelbart, inkluderar tekniska val ofta ledande detekterings- och svarsplattformar (XDR). Våra tjänster är utvecklade för att möta behoven i dagens moderna IT-miljöer och skyddar alla dina IT-plattformar, även om dina datorer finns på olika platser och kanske till och med i andra länder.

Utöver detta lägger vi till skydd av användaridentiteten med hjälp av olika Identity Protection-lösningar som hjälper oss att skapa en beteendebaslinje för användarna och sedan identifiera avvikelser som ger oss insikter om misstänkta aktiviteter, komprometterade användarkonton och möjliga insiderhot.

Dessa typer av lösningar ger oss också möjlighet att upptäcka risker och agera på riskabelt beteende med till exempel en uppmaning att autentisera med MFA (Multi Factor Authentication), en utlöst lösenordsåterställning eller helt enkelt blockera åtkomst tills en administratör vidtar åtgärder.

Hantera komplexa cybersäkerhetshot över hela världen

Vi hanterar alla cybersäkerhetshot och intrång, oavsett hur komplicerade de är. Förutom vårt Security Operations Center (SOC) i Sverige har vi också ett globalt team som hanterar cybersäkerhetsincidenter över hela världen.

Idag hittar du våra kunder inom bank, försvarsindustri, försäkring, teknik, media och sjukvård. Medan många är stora organisationer är vissa mindre företag som vill stärka sin cybersäkerhet.


Tjänster för att upptäcka och svara på intrång

Detect and Disarm
Threat Intelligence: Leak Detection and Mitigation
Dot pattern
De essentiella cybersäkerhetsfunktionerna

Vi är en erfaren och mångsidig cybersäkerhetspartner med bred kompetens och varierade förmågor

Att ligga steget före cyberhot och framgångsrikt förebygga och reagera på cyberintrång kräver expertis och resurser inom fem viktiga cybersäkerhetsfunktioner. Vi ger tillgång till och hjälper dig att utveckla dessa måsten för att säkerställa att du får bästa möjliga cybersäkerhet för dina behov.

Prata med oss!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att upptäcka och reagera på intrång? Vi finns här och ser fram emot att komma i kontakt med dig.