Cyberbrottslingar arbetar 24/7 – Det gör vi också

Managed Detection and Response

Antalet ransomware-attacker ökar snabbt och angripare blir bättre och snabbare på att hitta kommuners sårbarheter. Vi hjälper dig att ligga steget före angriparna genom att upptäcka cyberhot i tid.
Pattern

Vi är här för att hjälpa dig upptäcka och motverka cyberhot

Cyberincidenter och deras påverkan

Cyberincidenter är allt vanligare i det digitala landskapet och utgör en allvarlig risk för verksamheter och kommuner. Dessa incidenter, som kan inkludera dataintrång, malware-attacker och ransomware, kan ha en betydande negativ inverkan. Konsekvenserna kan innefatta förlorad data, ekonomiska förluster, avbrott i verksamheten och skadat företagsrykte. Det är viktigt att vidta adekvata säkerhetsåtgärder och ha en proaktiv strategi för att skydda sig mot dessa hot och minimera deras påverkan.

Managed Detection and Response

För att skydda din organisation och data behöver du förmågan att upptäcka och avvärja skadlig aktivitet, oavsett om det är en känd sårbarhet eller något tidigare okänt.

Vi övervakar och skyddar din slutpunktsmiljö, nätverk, molnapplikationer, identiteter och OT-miljöer.

I vår Detect-tjänst ingår:

  • En 24/7/365 aktiv SOC bemannad av proffs som övervakar din miljö och svarar på hot i realtid.
  • Alltid anpassad, alltid relevant genom insikter från Truesecs Threat Intelligence-enhet, som skyddar mer än 250K slutpunkter.
  • För att säkerställa fullständigt skydd ingår Standby CSIRT SLA.
  • Ett partnerskap som syftar till att bli en förlängning av din organisation och förbättra din Cybersäkerhet.

Vi fortsätter att behålla vår ledande position

Efter en strukturerad introduktion av vår tjänst i din miljö får du fördelarna med Truesecs kombinerade styrkor. Vi skräddarsyr en effektiv kombination av funktioner och verktyg för att stoppa och förhindra cyberattacker, baserat på dina specifika krav och hotexponering.

Med aktiv övervakning och åtgärder dygnet runt, proaktiv hotjakt, förebyggande hotinformation samt snabb incidentrespons och återställning täcker våra funktioner varje steg i attackerhändelsekedjan för att skydda din organisation på bästa möjliga sätt.

Nyckeln till säkerhet ligger i att vara väl förberedd

För att skydda din organisation och dina data behöver du förmågan att upptäcka tecken på skadlig aktivitet – och kraften att avväpna och mildra sådana situationer, oavsett om de uppstår från en känd sårbarhet eller något hittills okänt.

Produktguide

Vill du veta mer?

Vår produktguide går igenom alla detaljer om hur våra tjänster kan hjälpa dig. Ladda med den här!

Tjänster för att upptäcka och svara på dataintrång

AppSec Maturity Assessment
Cybersecurity Enhancement Program
Cybersecurity Governance Health Check
Detect and Disarm
Holistic Cybersecurity Assessment
Strategic Security Assessment
Threat Intelligence: Leak Detection and Mitigation
Hur vi sticker ut i mängden

Hur vi hjälper till

>30%

av Nordens 100 främsta företag väljer Truesec som strategisk cyberrådgivare

200k

Endpoints övervakas och skyddas 24/7 för incidenter och överträdelser

170+

Komplexa uppdrag avseende cyberincidenter under 2021

Några av våra kunder

Kontakta oss!

Intresserad av oss, våra tjänster eller vårt uppdrag att hålla den digitala världen säker? Har du bara en fråga? Vi finns här och ser fram emot att komma i kontakt med dig.