Svenska företag behöver rusta upp sitt cyberförsvar

Published: 2021-02-25

Cyberhotet mot svenska organisationer är större än någonsin. Den snabba digitala omställningen under pandemin har gjort företag mer sårbara, något som cyberkriminella varit snabba på att utnyttja. Ransomware-attacker har ökat lavinartat under 2020 och lösensummorna är nu uppe i hundratals miljoner. Den snabbt ökande hotbilden har satt cybersäkerhet högst upp på allt fler ledningsgruppers agenda.

Antalet ransomware-attacker har tredubblats under pandemin och kostnaderna för dataintrång beräknas nu uppgå till 30 miljarder kronor – bara i Sverige. Trenden är tydlig: Cyberhotet i Sverige är större än någonsin och fortsätter att växa.

En framgångsrik cyberattack kan lamslå en hel organisation och orsaka enorm skada i såväl kostnader, förlorade datatillgångar och inte minst skadat anseende.

– Det har skett en drastisk ökning av dataintrång de senaste åren som orsakat riktigt stora skador. När större organisationer får dataintrång är det inte ovanligt att skadorna uppgår till 500 miljoner i kostnader, berättar Marcus Murray, grundare av Truesec. 

Lösensummor på närmare 300 MSEK

Den ökande mängden it-angrepp orsakar inte bara enorma ekonomiska skador för de som drabbas. Förutom skyhöga lösensummor krypterar angriparna hela it-miljöer och stjäl känslig företagsinformation för att sprida det vidare på nätet.

Cyberbrottslingarna blir allt mer sofistikerade och hittar ständigt nya vägar in. Tillgängligheten av attackverktyg på nätet gör att vem som helst idag kan begå cyberbrott och tjäna pengar. Ofta baseras lösensumman på verksamhetens omsättning.

Marcus Murray

”Vi har sett utbetalningar av lösensummor på upp till 300 miljoner kronor vid ett enskilt tillfälle. Det handlar om astronomiska belopp.”


Marcus Murray, grundare av Truesec

 

Drastisk ökning av cyberangrepp i Sverige

Flera av de svenska företag som drabbats av cyberattacker vänder sig till Truesec, vars Cyber Incident Response Team utreder merparten av allvarliga incidenter i Sverige och runtom i världen.

Ett dataintrång kan inträffa snabbt och undgå upptäckt i veckor, till och med månader. Samtidigt kan det handla om timmar mellan att angriparen får åtkomst tills de orsakar stor skada. Därför är en detekterings-tjänst kritisk för att kunna avvärja hot i tid.

Under 2020 utredde Truesec fem gånger fler incidenter jämfört med föregående år.

En gemensam nämnare hos de drabbade företagen var att samtliga saknade en ordentlig övervakning av sina system. Det håller inte i ett digitalt samhälle, enligt Marcus.

– Det viktigaste att börja med är att investera i en bra förmåga att upptäcka dataintrång och sen kunna göra snabba åtgärder så de inte leder till stora skador.

Risken för att ens organisation blir drabbat är överhängande stor, och med den vetskapen bör organisationer inte skjuta upp att investera i sitt skydd.

Så skyddar ni er mot cyberhot

  • Förmågan att övervaka, upptäcka och svara på attacker är viktiga hörnstenar i ett modernt cyberförsvar. Läs mer om Managed Detection and Response.
  • Ett Security Operations Centre (SOC) övervakar kunders it-miljöer 24/7 för att identifiera möjliga hot, pågående intrång eller andra otillåtna, aktiviteter – och agerar då för att åtgärda dem inan data skadats.
  • Se till att ha snabbare uppdateringar för alla system och bättre säkerhetskopior.

Fördjupa dig vidare om cyberstrategier

Varmt välkommen att delta på Truesec Executive briefing den 17 mars med temat Cyberstrategier för ledningsgruppen 2021; ett digitalt live-event för dig som är beslutsfattare. Du får en unik inblick i dagens hotbild och hur ni bäst rustar upp ert cyberförsvar och er krisberedskap. 

Haven't found what you are looking for?

Our team of experts loves questions.

Contact us

[mc4wp_form id="2129"]

[mc4wp_form id="2129"]