Incidentberedskap för samhällsviktiga verksamheter

Ett initiativ för att skydda samhällsviktiga verksamheter

Truesec stöttar samhällskritiska verksamheter som behöver förstärka sin förmåga att snabbt agera vid dataintrång och andra IT-relaterade incidenter, som en följd av Coronaviruset (Covid-19).

Samhällsviktiga verksamheter är under onormalt hög belastning samtidigt som IT-avdelningar drabbas av sjukfrånvaro och minskad tillgänglighet genom att personal arbetar på distans. Detta medför ökade risker för cyberangrepp och andra incidenter som kan medföra allvarliga avbrott i verksamheten.

Stärkt beredskap för hantering av IT-incidenter och cyberangrepp

Som ett första steg att för att skapa trygghet tillhandahåller vi ett kostnadsfritt inställelseavtal för alla samhällsviktiga verksamheter som ansluter sig till tjänsten, vilket innefattar beredskap för:

  • felsökning,
  • incidenthantering,
  • forensisk utredning
  • och återställning till normalläge.

Beredskapen tillgängliggörs från 25 mars 2020 och gäller under perioden som Coronaviruset har en påverkan på tillgängligheten i samhället.

Lär pressreleasen om initiativet här!

Är du ansvarig för samhällsviktig verksamhet och önskar beredskap?

Kontakta Marcus Murray, grundare av Truesec, direkt!

Telefon: 0709-183001

Epost: marcus.murray[at]truesec.se

Marcus Murray, VP Cyber Programs, TrueSec

I våra varningssystem ser vi en ökad aktivitet från hotaktörer som vill utnyttja situationen och pressa redan ansatta verksamheter.

En ransomwareattack som inte hanteras i tid kan slå ut sjukhus och andra samhällsviktiga funktioner om förmågan att snabbt hantera incidenter saknas.

 

– Marcus Murray, Grundare, Truesec Group

Anna Averud CEO Truesec Group ABNär samhället är ansatt och många funktioner är sårbara är det vår uppgift som cybersäkerhetsbolag att vara starka.

Precis som när vårdpersonal gör allt för att hjälpa till vill vi också ta ett samhällsansvar och minska konsekvenserna av Corona-virusets framfart. 

 

– Anna Averud, CEO Truesec Group

Om Truesec Group

Truesec är Sveriges ledande kompetensbolag inom cybersäkerhet med en unik förmåga inom cyberutredningar, incidenthantering, övervakning och återställning efter incidenter. Truesecs 130 områdesexperter bidrar till ett säkrare samhälle genom att stötta myndigheter, finansiell verksamhet, sjukvård, samhällsviktiga verksamheter, svensk industri och andra organisationer.

Haven't found what you are looking for?

Our team of experts loves questions.

Contact us

[mc4wp_form id="2129"]

Cookie Information
We use cookies for this website to work properly for you. By continue to navigate this website, you agree to this. Read more about cookies here and our Privacy Policies here.